033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับนายจรินทร์ จักกะพาก (ACS 3013 อสช 6061) ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 


สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา 
ขอแสดงความยินดีกับนายจรินทร์ จักกะพาก (ACS 3013 อสช 6061) 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com