033-002-988 acs.connection@gmail.com
image
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

1. "ชื่อผู้ใช้" ใช้เป็นชื่อจริงภาษาไทยของท่าน

2. "รหัสผ่าน" ใช้รหัส อสช. ของท่าน

3. หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่

29 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com