033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

ยินดีต้อนรับภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (หนุ่ย) ACS3821 


วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา และสมาคมครูผู้ปกครองอัสสัมชัญศรีราชา

ร่วมกันเลี้ยงต้อนรับ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (หนุ่ย) ACS3821 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาคนปัจจุบัน
ขอให้ท่านนำพาอัสสัมชัญศรีราชา ให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิม
ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com