033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 


วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563
ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาและ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(และร่วมถ่ายรูปหมู่) ACS รุ่น 7356 ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช
.
*หมายเหตุ : ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิ และเจลล้างมือ ตามมาตรฐานของ ศบค.

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com