033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 


วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลครับ

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com