033-002-988 acs-connection@gmail.com
image

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสระบุรี 


วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ 
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ร่วมกับอธิบดีกรมการปกครองจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจร่างกายและ
วัดสายตาให้แก่ประชาชน ที่มารับการตรวจรักษา ณ หน่วยบริการฯ 
มีประชาชนมารับการตรวจร่างกายและวัดสายตากับโครงการประมาณ 800 คน
โดยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมบริจาค
แว่นตา จำนวน 100 คู่ คู่ละ 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท
ผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ผืนละ 120 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,000 บาท 
มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และช่วงกลางวันสมาพันธ์ฯ ได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร

เพื่อแสดงความขอบคุณทางจังหวัดสระบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยงานกิจกรรมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในวันนี้

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
.
.
เตรียมพบกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ 
ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ในวาระโอกาสครบรอบ 75 ปีเร็วๆนี้ สถานที่และเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เรียนพี่น้องชาว ACS มากันเยอะๆครับ

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs-connection@gmail.com