033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

ประชุมสัญจร เดือนมิถุนายน วาระที่ 2 ครั้งที่ 4/2562 ณ อาคารโอเซ่ (เรือนไม้เก่า) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 


วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา จัดประชุมสัญจร 
วาระที่ 2 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา

คณะกรรมการบริหารสมาคมและศิษย์เก่ารวม 26 รุ่น ร่วมกันรับประทานอาหาร เยี่ยมชมโรงเรียนและ
เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
ณ อาคารโอเซ่ (เรือนไม้เก่า) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com