033-002-988 acs-connection@gmail.com
image

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ บริษัทพาวเวอร์ไอเดีย จำกัด จัดมินิคอนเสิร์ต AIS Zeed Present LOVEiS hi! School #รักแรกPOP 


วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 15.40 น.
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ บริษัทพาวเวอร์ไอเดีย จำกัด 
จัดมินิคอนเสิร์ต AIS Zeed Present LOVEiS hi! School #รักแรกPOP 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขของฝ่ายปกครอง

โดยมีศิลปินวง Sweet16 วง Mean และ วง Alyn มาร่วมสร้างความสนุกสนานพร้อมให้ความรู้ในการ

หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ อาคารยอห์นแมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs-connection@gmail.com