033-002-988 acs-connection@gmail.com
image

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา มอบทีวี 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่นายอำเภอศรีราชา เพื่อสนับสนุนในการจัดงานประเพณีนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 


สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา มอบทีวี 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 
ให้แก่นายอำเภอศรีราชา ณ อาคารศาลาประชาคม(หลังเล็ก) 
เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น ในการจัดงานประเพณีนมัสการพระพุทธสิหิงค์ 
งานสงกรานต์และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 
กำหนดจัดงานวันที่ 10-18 เมษายน 2562 และนอกจากนี้อำเภอศรีราชา
ร่วมกับเทศบาลศรีราชาจัดการสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว
ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ภายในงานจะมีงานออกร้านกาชาด

การแสดงต่างๆและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs-connection@gmail.com